จับตา 'บอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯ' เม.ย.นี้ อนุมัติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

จับตา 'บอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯ' เม.ย.นี้ อนุมัติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

“พลังงาน” เตรียมชงบอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯ เม.ย.นี้ ไฟเขียวงบ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 2,400 ล้านบาท เผย ล่าสุด ยื่นขอแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมปิดรับข้อเสนอ 31 มี.ค.นี้

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอนับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ปีนี้ กำหนดยื่นเสนอโครงการออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ โครงการประเภททั่วไป ได้ปิดรับข้อเสนอไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา และโครงการของกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 2,400 ล้านบาท จะปิดยื่นข้อเสนอในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ซึ่งเบื้องต้น มีผู้สนใจยื่นเสนอเข้ามาแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท และคาดว่าเมื่อครบกำหนดตัวเลขจะใกล้เคียงกรอบวงเงินที่ตั้งไว้

จากนั้น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จะเร่งทยอยพิจารณาโครงการ เพื่อส่งเรื่องเข้าสู่ระบบกองทุนฯต่อไป คาดว่า จะเสนอโครงการเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ภายในเดือนเม.ย.นี้ พร้อมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน อนุมัติได้อย่างเร็วภายในเดือนเม.ย.นี้

“ขณะนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานกองทุนฯ และพลังงานจังหวัดทุกจังหวัด ตรวจสอบการดำเนินโครงการในพื้นที่จริงอย่างเข้มงวด และปี 2564 จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทุกขั้นตอน หากพบเป็นการขอรับการสนับสนุนประเภทเดียวกัน จะต้องมีแผนงานที่ชัดเจน รวมถึงความพร้อมในการบำรุงรักษา และประชาชนจะต้องใช้งานได้จริง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด”

สำหรับการจัดสรรเงินกองทุนฯปีงบประมาณ 2564 ตามแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มีกรอบวงเงินอยู่ที่ 6,305 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. กลุ่มงานตามกฎหมาย จำนวน 200 ล้านบาท 2. กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 500 ล้านบาท 3. กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ จำนวน 355 ล้านบาท 4. กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร จำนวน 200 ล้านบาท

5.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร จำนวน 450 ล้านบาท 6. กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ จำนวน 2,200 ล้านบาท

และ 7.กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 2,400 ล้านบาท และแผนบริหารจัดการ ส.กทอ. จำนวน 195 ล้านบาท โดยกลุ่มงานที่ 7 จะเน้นสร้างงานสร้างราย กระจายครอบคลุม 76 จังหวัด หรือ จัดสรรงบ จังหวัดละ 25 ล้านบาท รองรับการยื่นเสนอโครงการฯ ผ่านคณะกรรมการบูรณาการท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน​ คัดกรองด่านแรก ก่อนส่งต่อคณะทำงานกลั่นกรองฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป