'NDID' เปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ได้อย่างไร?

'NDID' เปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ได้อย่างไร?

ตั้งแต่ต้นปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เริ่มทดสอบการให้บริการ "เปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์" โดย "NDID" ( National Digital ID) หรือใช้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน ขณะนี้ มีการเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว

  • แอพพลิเคชั่น "NDID"เปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) และผอ.หลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.)หรือ "DPU" เปิดเผยว่า"NDID"ให้บริการ "เปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์"โดยใช้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ เพียงแค่มีบัตรประชาชนตัวจริงและโทรศัพท์มือถือก็สามารถเปิดบัญชีผ่าน "แอพพลิเคชั่น" ของ "ธนาคาร"ได้แล้ว

หากนับรวมกับการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็อาจกล่าวได้ว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค New normal และ digital transformation มากขึ้น ดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี

161620165192

ดร.ชัยพร กล่าวอีกว่า สำหรับแพลตฟอร์ม"NDID" คือ ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ด้วยการเก็บข้อมูลที่ระบุอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล นำมาสร้างระบบเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

  • "NDID" ประกอบด้วยหลัก3ส่วน


ภายใต้องค์ประกอบหลัก
3 ส่วน คือ 1. Identity Provider (IDP) ทำหน้าที่พิสูจน์และ "ยืนยันตัวตน" ให้กับผู้ขอใช้ข้อมูล 2. Authoritative Source (AS) ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลของลูกค้าตามที่ร้องขอ ซึ่งข้อมูลจะถูกตรวจสอบ และต้องผ่านการยินยอมให้ใช้ข้อมูล 3. Relying Party (RP) ทำหน้าที่ให้บริการในการทำธุรกรรมต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล

อย่างไรก็ตามหากต้องการเปิดบัญชีที่ธนาคารอื่น จะเชื่อมต่อกับธนาคารหลักที่เคย "ยืนยันตัวตน"ไว้แล้ว โดยขอใช้ข้อมูลการพิสูจน์และ "ยืนยันตัวตน"จาก IDP ของ "ธนาคาร" ที่เคยให้การยินยอมไว้ ก็สามารถเปิดบัญชีกับ "ธนาคาร"อื่นได้สำเร็จ โดยไม่ต้องไป "ยืนยันตัวตน"ที่สาขา แต่ใช้วิธี "ยืนยันตัวตน" อีกครั้งด้วยข้อมูลชีวมิติเช่นการสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ เป็นต้น หรือจะใช้รหัส OTP ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ "ธนาคาร"นั้นๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านแทน       

161620171338

ทั้งนี้ การใช้ "NDID" ที่มีความปลอดภัยสูงร่วมกับ National Institute of Standards and Technology หรือ NIST  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการปกป้องระบบขององค์กรและด้านไซเบอร์ จากสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดกรอบมาตรฐานของการ  "ยืนยันตัวตน" ผ่านระบบออนไลน์ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้น

  • "ธุรกรรมออนไลน์" ป้องกันโควิด-19

สำหรับข้อดีของการ"เปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์" คือ สะดวก รวดเร็ว ลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน ไม่ต้องเดินทางมาแสดงตนที่สาขา ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องใช้เอกสารมากมาย และมีความปลอดภัยสูง ที่สำคัญยุคนี้เป็นยุคNewnormal ที่ทุกคนต้องรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้น การทำ "ธุรกรรมออนไลน์" จะช่วยลดความแออัดในธนาคารและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้อีกด้วย      

ขณะนี้การใช้งาน"NDID" กำลังคืบหน้าไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์กำลังดำเนิการอยู่ได้แก่การให้บริการ"NDID"สำหรับนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้าง ร้านค้าต่าง   เป็นต้น เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นตัวแทนหรือผู้ดำเนินการสำหรับนิติบุคคลนั้นจริง หรือการมอบอำนาจทางดิจิทัล เพื่อการดำเนินการระหว่างหน่วยงานซึ่งอาจมีผลผูกพันทางกฎหมาย