SUPER POLL เผย ปชช. พอใจรัฐบาล 'ลุงตู่' ให้โอกาสได้บริหารประเทศต่อ

SUPER POLL เผย ปชช. พอใจรัฐบาล 'ลุงตู่' ให้โอกาสได้บริหารประเทศต่อ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจ ส่วนใหญ่ ปชช. พอใจ 'ลุงตู่' นายกรัฐมนตรี รองลงมาคือ อนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมเชื่อมั่น และให้โอกาสได้บริหารประเทศต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รัฐบาลได้ไปต่อ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 2,930 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงความพอใจของประชาชนต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ พบว่า กลุ่ม 3 ป.ผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเกาะกลุ่มได้รับความพอใจจากประชาชน โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูลแทรกเป็นอันดับสองรองจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ได้คะแนนความพอใจสูงสุดอันดับหนึ่งคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ร้อยละ 44.7 อันดับสองได้แก่ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ร้อยละ 41.3

อันดับสาม ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ร้อยละ 39.9 เท่ากัน ตามด้วย อันดับห้า ได้แก่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร้อยละ 39.5 และอันดับ หก ได้แก่ นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ร้อยละ 38.9 ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.8 ต้องการให้รัฐบาลปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ร้อยละ 17.2 ต้องการปานกลาง และเพียงร้อยละ 5.0 เท่านั้นที่ต้องการค่อนข้างน้อย ถึง ไม่ต้องการเลย

161448322394

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.4 ให้โอกาสรัฐบาลได้ไปต่อ เพราะรับมือวิกฤตโควิดได้ดีเห็นชัดเจนเปรียบเทียบต่างประเทศทั่วโลก แก้วิกฤตเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนได้โครงการ คนละครึ่ง และอื่น ๆ ให้กำลังใจคนทำงาน เห็นผลงานเป็นรูปธรรมเส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ เห็นความเจริญ และเป็นรัฐบาลช่วงวิกฤตใหญ่ทำได้แบบนี้ก็ดีแล้ว ทำต่อไป ในขณะที่ร้อยละ 20.6 ไม่ให้โอกาส เพราะไม่มีอะไรดีขึ้น แก้ปัญหาไม่ได้จริง ประชาชนกำลังจะอดตายอยู่แล้ว โครงการกระจายรายได้ถึงมือเฉพาะกลุ่มขาประจำ ไม่เห็นผลงาน เงินขาดมือ เป็นต้น นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.2 เชื่อมั่นค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ต่อรัฐบาลในการทำงาน หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในขณะที่ร้อยละ 24.0 เชื่อมั่นปานกลาง และร้อยละ 19.8 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อย ถึง ไม่เชื่อมั่นเลย

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.1 ไม่เห็นด้วยกับการพาคนลงถนนของกลุ่มต่าง ๆ ที่เรียกร้องประเด็นละเอียดอ่อนด้านความมั่นคงและการเมือง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลการสำรวจทั้งสามครั้งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองทั้ง 3 ป.จะผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปได้อย่างแน่นอนสอดคล้องกับผลสำรวจเสียงของประชาชนล่าสุดที่พอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุดต่อผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยคะแนนความพอใจของประชาชนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เกาะกลุ่มกันในอันดับต้น ๆ แต่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทรกเข้ามาเป็นอันดับสองรองจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

“โดยสรุปคือ ผลสำรวจเสียงของประชาชนให้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้คะแนนพอใจมากที่สุดในการสำรวจครั้งนี้ แต่ต้องการให้ปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่และให้รัฐบาลได้ไปต่อบนความเชื่อมั่นต่อการทำงานค่อนข้างมากถึงมากที่สุด และไม่เห็นด้วยกับกลุ่มต่าง ๆ ที่พาคนลงถนน เพราะเป็นการนำไปสู่ความรุนแรงบานปลาย ความแตกแยกของคนในชาติ และซ้ำเติมวิกฤตโควิด วิกฤตเศรษฐกิจของชาติและซ้ำเติมความทุกข์ของประชาชน” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว