ปทุมธานี พบติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 7 ราย

ปทุมธานี พบติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 7 ราย

ปทุมธานี ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6 ราย  ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 1 ราย 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6 ราย  ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 1 ราย