'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

วันนี้ (27ก.พ.64) เวลา 19.39 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

161443857472 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหมวกนิรภัยแก่ประชาชนในราคาย่อมเยา และเงินที่ประชาชนร่วมสมทบจากการจัดทำโครงการ “รัฐ ราษฎร์ รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และ 28 กรกฎาคม2562 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

161443857523