ประมวลภาพ ‘ในหลวง พระราชินี’ เสด็จฯไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระแก้วมรกต

ประมวลภาพ ‘ในหลวง พระราชินี’ เสด็จฯไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระแก้วมรกต

“ในหลวง พระราชินี” เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วย

“ในหลวง พระราชินี” เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วย

161443746039

161443774849

161443747114

161443751331

161443753221

161443788453

161443764549

161443766334

161443767667

161443771392