บรรยากาศประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวพระนครศรีอยุธยา พาบุตรหลาน มาร่วมบุญตักบาตรในครั้งนี้ 

โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

พระธรรมรัตนมงคล กล่าวว่า วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า 

ดังนั้น วันมาฆบูชา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หมายความว่าการประชุมด้วยองค์ 4 และถือว่าเป็นวันพระธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นนี้ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ นิยมออกมาทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน เพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากการทำบาป