'สมุทรสาคร' พบติดเชื้อ 'โควิด-19' รายใหม่ 19 ราย ยอดสะสม 16,272 ราย

'สมุทรสาคร' พบติดเชื้อ 'โควิด-19' รายใหม่ 19 ราย ยอดสะสม 16,272 ราย

สถานการณ์ covid-19 "สมุทรสาคร" พบติดเชื้อ "โควิด-19" รายใหม่ 19 ราย ยอดสะสม 16,272 ราย

สถานการณ์ไวรัสโคโรนา  โควิด-19 (covid-19) ของจังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูลวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 ราย ยอดสะสม 16,272 ราย

161430175240