ธปท.-คลังเร่งผุด ‘แวร์เฮ้าส์ซิ่ง อุ้มโรงแรม-ท่องเที่ยว

ธปท.-คลังเร่งผุด ‘แวร์เฮ้าส์ซิ่ง อุ้มโรงแรม-ท่องเที่ยว

ธปท.รับ หารือคลัง ช่วยธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรง จากผลกระทบโควิด-19 รับศึกษา Asset Warehousing แต่ต้องเป็นธรรมกับเจ้าหนี้ ลูกหนี้

   นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนายการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่าขณะนี้ ธปท. อยู่ระหว่าง หารือกับกระทรวงการคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการหากลไกช่วยเหลือ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19

     โดยหนึ่งในนั้นคือ โกดังเก็บหนี้ หรือ Asset Warehousing ที่เป็นกลไกที่แก้ปัญหาที่ตรงจุด และสามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ผู้ให้กู้และคนกู้สามารถเดินหน้าต่อไปได้

     ซึ่งยอมรับว่า แม้ว่าลูกหนี้กลุ่มนี้ปรับโครงสร้างหนี้ได้ แต่ภาระหนี้ค่อนข้างสูง แม้ว่าจะมีการพักหนี้ แต่จะทำให้หนี้สูงขึ้นเรื่อยๆ จนอาจจะเกินกว่ามูลค่าหลักประกัน เช่น กลุ่มโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

      โดยหลักการของ Asset Warehousing หลักๆ ตัดหนี้ โดยนำเอาหลักประกันสินทรัพย์ไปวางไว้กับสถาบันเจ้าหนี้และเจ้าหนี้จะพักหนี้ให้กับธุรกิจทันที

        ระหว่างนั้น ธุรกิจสามารถ ขอเช่าเพื่อทำธุรกิจต่อได้ แต่การทำโมเดลนี้ จะต้องมีการหารือกันระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้ว่าสามารถซื้อคืนได้หรือไม่ โดนการซื้อคืน จะต้องไม่แพงหรือหนักสำหรับผู้ประกอบการเกินไป

ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และไม่ทำให้หนี้ เป็นหนี้เสียในอนาคต