ปทุมธานี พบติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 9 ราย

ปทุมธานี พบติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 9 ราย

ปทุมธานี พบติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 9 ราย ยอดสะสม 503 ราย

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 3 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 6 ราย รักษาหาย จำนวน 62 ราย 
161408547069