'ร.10' มี 'พระราชสาส์น' ในโอกาสวันชาติญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

'ร.10' มี 'พระราชสาส์น' ในโอกาสวันชาติญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น

กรุงโตเกียว

ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศญี่ปุ่น

ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีสัมพันธไมตรีที่พัฒนาเพิ่มพูนมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา หม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่า

สัมพันธภาพอันพิเศษนี้จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการสร้างเสริม ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้เจริญรุดหน้าต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว