ส่องไทม์ไลน์ 'เราชนะ' กลุ่ม 2 และ 3 รับเงินผ่าน 'แอพฯเป๋าตัง' วันไหนบ้าง?

ส่องไทม์ไลน์ 'เราชนะ' กลุ่ม 2 และ 3 รับเงินผ่าน 'แอพฯเป๋าตัง' วันไหนบ้าง?

เปิดไทม์ไลน์มาตรการ "เราชนะ" กลุ่ม 2 ที่เคยได้สิทธิ "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวด้วยกัน" และกลุ่ม 3 ที่ลงทะเบียนใหม่ผ่าน www.เราชนะ.com รับเงินเยียวยา 7,000 บาท ผ่าน "แอพฯเป๋าตัง" วันไหนบ้าง?

มาตรการ "เราชนะ" มาตรการรัฐที่ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท ซึ่งแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ โดยปัจจุบันกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินเยียวยาไปแล้วเป็นกลุ่มแรกผ่านบัตรคนจนโดยอัตโนมัติ สัปดาห์ละ 675-700 บาท ขณะที่วันที่ 18 ก.พ.2564 เป็นต้นไป กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน และกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่จะได้รับผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ทั้งนี้สำหรับกลุ่ม 2 และ 3 จะต้องมีการกดยืนยันสิทธิเราชนะผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังก่อน โดยมีขั้นตอนกดยืนยันสิทธิผ่านแอพฯเป๋าตังดังนี้

1. เปิดแอพฯ ‘เป๋าตัง’ เลือกเมนู ‘เราชนะ’
2. กดยอมรับเงื่อนไข ‘เราชนะ’
3. เลือกจังหวัดที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
4. ยืนยันจังหวัดที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
5. เข้าสู่หน้า ‘เราชนะ’ พร้อมใช้จ่ายผ่านแอพฯ เป๋าตัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

161356598615

  • เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงินเยียวยากลุ่ม 2 และ 3

กลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลโครงการ "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวด้วยกัน" แล้ว ไม่ต้องดำเนินการลงทะเบียนใดๆ หากผ่านเกณฑ์คัดกรอง จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" ให้กดยืนยันสิทธิ และจะได้รับวงเงินโอนสัปดาห์ละ 1,000 บาท ส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่หรือ

- กดยืนยันสิทธิผ่าน "เป๋าตัง" และได้รับวงเงินครั้งแรก จำนวน 2,000 บาท (รวมตกเบิกจากสัปดาห์แรกอีก 1,000 บาท) 18 ก.พ.64 

- งวดต่อๆ ไปจะได้รับโอนวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท รับเงินทุก "วันพฤหัสบดี" (วันที่ 25 ก.พ. , 4 มี.ค. , 11 มี.ค. , 18 มี.ค. และ 25 มี.ค.64)

161285344982

161285345188

ขณะที่กลุ่มกลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มรับเงินเยียวยางวดแรก 5 ก.พ.64 และงวดต่อไปได้รับโอนทุก "วันศุกร์" (วันที่ 12 ก.พ., 19 ก.พ. , 26 ก.พ., 5 มี.ค., 12 มี.ค., 19 มี.ค., 26 มี.ค.64

อย่างไรก็ตาม เงินเยียวยาที่เข้ามาทุกสัปดาห์ ผู้มีสิทธิทั้ง 3 กลุ่มไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดภายในสัปดาห์นั้นๆ สามารถเก็บสะสมไว้ใช้ได้ จนถึงวันสิ้นสุดมาตรการเราชนะในวันที่ 31 พ.ค.2564

ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไทยคู่ฟ้า , กระทรวงการคลัง