หน่วยแพทย์อาสา DNA ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 แจงเหตุไม่ใช้เครื่องหมาย ‘กาชาด’

หน่วยแพทย์อาสา DNA ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 แจงเหตุไม่ใช้เครื่องหมาย ‘กาชาด’

หน่วยแพทย์อาสา DNA ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 ชี้แจ้ง กรณีสัญลักษณ์การพยาบาล การดำเนินการในพื้นที่ชุมนุม และการดำเนินกิจการทางการแพทย์ของทีม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จากกรณี อนุกรรมการบริหารแพทยสภา โดย ศาสตราจารย์ดเกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ได้ออกมาแถลงการณ์ต่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการชุมนุมเมื่อวันที่ 13 ..ที่ผ่านมา "#ม็อบ13กุมภา"

ล่าสุด หน่วยแพทย์อาสา “DNA หน่วยบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์ว่า สาเหตุที่ทางทีมไม่ได้ขออนุญาตใช้เครื่องหมายกาชาด เนื่องจากทีมเกิดจากการวมตัวของแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพต่าง และอาสาสมัครทางการแพทย์ อย่างเร่งด่วน เพื่อให้การบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ชุมนุม ขณะนั้น

พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่แยกปทุมวัน เมื่อวันที่ 16 ต.ค.63 ซึ่งหากทีมทำการขออนุญาตใช้เครื่องหมายกาชาด อาจใช้ระยะเวลานาน ไม่ทันต่อการลงพื้นที่ในครั้งถัดไป

นอกจากนี้ ยืนยันว่า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา "#ม็อบ13กุมภา" ทางทีมได้ดำเนินการตามแผนการแพทย์ที่ทีมได้วางแผนไว้อย่างเป็นระบบ แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น อย่างที่ปรากฏออกมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและชี้แจง

ทีมบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร (DNA) ที่บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

161338890288

161338891197