กฟผ. เตรียมจ้างงานเด็กจบใหม่เพิ่มกว่า 1,000 อัตรา

กฟผ. เตรียมจ้างงานเด็กจบใหม่เพิ่มกว่า 1,000 อัตรา

กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่เพิ่มเติม ตามนโยบายรัฐบาล จำนวนมากกว่า 1,000 อัตรา

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 64 ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ กฟผ. ประเดิมเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี จำนวน 134 อัตรา ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้ "โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน" เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราการจ้างงานภายในประเทศสร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยลดปัญหาการว่างงานบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ท่ามกลางสถานการณ์ของโรค COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้เริ่มงานไปแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

ทาง กฟผ. จึงจะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบใหม่ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมอีก รวมจำนวน 1,052 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาในปี พ.ศ. 2562-2563 เท่านั้น

สำหรับพื้นที่ที่กำหนดและจำนวนการรับสมัคร ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก จำนวน 90 อัตรา, เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 132 อัตรา, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี จำนวน 120 อัตรา, เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี จำนวน 66 อัตรา, เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี จำนวน 92 อัตรา, เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จำนวน 168 อัตรา, เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 70 อัตรา, เขื่อนบางลาง จ.ยะลา จำนวน 24 อัตรา, เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 110 อัตรา, โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา จำนวน 106 อัตรา, โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 24 อัตรา และโรงไฟฟ้าลานกระบือ จ.กำแพงเพชร จำนวน 50 อัตรา

ร่วมทำงานเก็บข้อมูลชุมชนสำหรับนำไปเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมกิจการชุมชนได้ตรงตามความต้องการและศักยภาพของชุมชนมากที่สุดอันมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างรายได้ให้แต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน

ทาง กฟผ.จะเปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจ้างจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลและรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติม พร้อมสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/newjobber