'เราชนะ' ร้านค้า-ผู้ประกอบการแห่ร่วมคึกคึก กรุงไทยเปิดลงทะเบียน

ร้านค้าและผู้ประกอบการ แห่ร่วม "เราชนะ" คึกคึก ธนาคารกรุงไทย ตั้ง one stop service เปิดลงทะเบียน

วันที่ 8 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศบริเวณสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันของวันนี้

ทางธนาคารกรุงไทย เขต 1 นครศรีธรรมราช ได้มาออกตั้งจุดบริการ one stop service เพื่อรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับร้านค้าและสถานประกอบการ โดยการตลอดทั้งวันมีประชาชนและผู้ประกอบการ ร้านค้า มารอรับบริการกันอย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับโครงการ "เราชนะ" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมเป็นร้านค้าโครงการ "เราชนะ" จะต้องมีคุณสมบัติคือ ต้องบุคคลธรรมดาที่เป็นกิจการประเภทร้านค้า เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ร้าน OTOP เป็นร้านค้าของวิสาหกิจชุมชน หรือร้านค้าของกองทุนหมู่บ้าน กองทุนชุมชน

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าผู้ประกอบการ ที่สนใจจะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ทางธนาคารกรุงไทย เขต 1 และเขต 2 ซึ่งดูแลในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ธนาคารออกให้บริการและอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งให้คำแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะในพื้นที่ต่างๆ หมุนเวียนให้บริการครอบคลุมทั้งจังหวัด