'ADVANC' กำไรปี 63 กว่า 2.7 หมื่นล้าน ปันผลเพิ่มหุ้นละ 3.68 บาท

'ADVANC' กำไรปี 63 กว่า 2.7 หมื่นล้าน ปันผลเพิ่มหุ้นละ 3.68 บาท

"ADVANC"กำไรปี 63 กว่า 2.74 หมื่นล้านบาท ลดลง 12% บอร์ตอนุมัติจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 3.68 บาท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งผลประกอบการงวด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธ.ค.2563 มีกำไรสุทธิ 27,434 ล้านบาท หรือ 9.23 บาทต่อหุ้น ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 31,189 ล้านบาท หรือ 10.49 บาทต่อหุ้น หรือลดลง 12%

ADVANC ระบุว่า โดยสรุปในปี 2563 ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามที่ฝ่ายบริหารได้ให้คาดการณ์ไว้ โดยรายได้การให้บริการหลักอยู่ที่ 129,594 ล้านบาท ลดลง 5.1% ด้าน EBITDA ( pre-TFRS16) เท่ากับ 76,619 ล้านบาท ลดลง 2.7% จากการบริหารจัดการต้นทุน และงบลงทุนรวมสำหรับการขยายโครงข่าย 5G และ 4G รวมถึงอินเทอร์เน็ตบ้านรวมทั้งปีเท่ากับ 35,000 ล้านบาท ซึ่งโดยรวมตัวเลขเป็นไปตามคาดการณ์

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2563- 31 ธ.ค. 2563 ในอัตราหุ้นละ 3.68 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 22 ก.พ. 2564 และจ่ายปันผล 20 เม.ย. 2564