'เราชนะ' วุ่น 'กรุงไทย' เร่งสอบการใช้สิทธิ กลุ่มผู้ถือ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ'

'เราชนะ' วุ่น 'กรุงไทย' เร่งสอบการใช้สิทธิ กลุ่มผู้ถือ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ'

กรุงไทยเร่งสอบสิทธิ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ หลังพบความผิดปกติจากการทำรายการที่ซ้ำซ้อน เร่งสอบกรณีรายการที่เป็นการใช้จ่ายไม่ตรงตามสิทธิ ของผู้บัตรสวัสดิการรัฐ พร้อมเร่งแก้ไขให้ถูกต้อง

หลังจากโครงการ "เราชนะ" เปิดให้มีการใช้จ่ายวันแรก ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ได้รับเงินเป็นกลุ่มแรกวานนี้ (5 ก.พ.) นั้น ในช่วงบ่ายวันที่ 5 ก.พ. ธนาคารกรุงไทย ได้แจ้งปิดการใช้สิทธิโครงการเราชนะ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่ม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการรับชำระสิทธิผ่านแอปฯ ถุงเงิน ชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบ 

โดยราวๆ 18.00 น. วันเดียวกัน ธนาคารกรุงไทยแจ้งว่า ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว และหลังจากนั้น ราว 20.00 น. ได้แจ้งอีกครั้งว่า ปิดการใช้สิทธิโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การรับชำระสิทธิผ่านเครื่อง EDC และแอพถุงเงินชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบ

โดยพบว่าระบบการใช้สิทธิขัดข้อง ในส่วนของระบบ แอพพลิเคชัน "ถุงเงิน" และระบบ EDC  พบความผิดปกติจากการทำรายการที่ซ้ำซ้อนกันได้ จำนวนประมาณ 25,000 คน  ไม่ถึง 0.7% ของจำนวนผู้ใช้จ่ายทั้งหมด โดยมีการใช้จ่ายเกินวงเงินสิทธิรวมประมาณ 17 ล้านบาท หรือเกือบ 0.7% ของยอดใช้จ่าย

ทั้งนี้ สำหรับรายการที่มีการใช้สิทธิซ้ำซ้อนกัน ธนาคารอยู่ระหว่างตรวจสอบและแยกแยะรายการที่ผิดปกติ โดยจะดำเนินการโอนเงินให้แก่ร้านค้าในส่วนที่มีการใช้สิทธิอย่างถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขโครงการฯก่อน

ส่วนรายการที่เป็นการใช้จ่ายไม่ตรงตามสิทธิ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางกลุ่มมีการใช้จ่ายซ้ำซ้อนกัน จนเกินวงเงินจากสิทธิที่ได้รับในโครงการเราชนะ ซึ่งเท่ากับเป็นการใช้วงเงินตามสิทธิที่ได้รับล่วงหน้านั้น  ธนาคารจะทำการตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง และปรับปรุงการใช้สิทธิให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและร้านค้าต่อไป ทั้งนี้ ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา โอกาสนี้