มติเอกฉันท์ กนง. คงดอกเบี้ย 0.5%

มติเอกฉันท์ กนง. คงดอกเบี้ย 0.5%

"กนง." มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยไว้ที่ 0.50% ชี้โควิดรอบใหม่กระทบ แต่ไม่รุนแรงเท่ารอบแรก แต่กระทบประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ให้ต่ำลงบ้าง จากท่องเที่ยวที่อาจต่ำคาด แรงงานส่อว่างงานพุ่ง

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวว่า ล่าสุดผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 3 ก.พ. คณะกรรมการมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง

คณะกรรมการมองว่า ระยะสั้น เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ แต่ได้แรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐ และการส่งออกที่ฟื้นตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัวได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความเสี่ยงด้านต่ำและความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า จึงจำเป็นต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ระดับต่ำต่อเนื่อง

ดังนั้น กนง.เห็นควรให้คงดอกเบี้ยไว้ ในการประชุมครั้งนี้และรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีอย่างจำกัด เพื่อใช้จังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อย่างไรก็ตาม กนง.มองว่า ผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ มีผลกระทบไม่รุนแรงเท่าโควิด-19 รอบแรก จากการควบคุมการระบาด ที่ไม่เข้มงวดเท่าครั้งก่อน นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังไม่ได้รับผลกระทบเหมือนรอบแรกที่ผ่านมา ดังนั้นประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมอยู่บ้าง จากผลกระทบโควิดรอบใหม่

ส่วนระยะถัดไป มีความเสี่ยงที่ต้องติดตาม ทั้งการควบคุมโควิด-19 และมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติและจะเชื่อมโยงกับประสิทธิผลการกระจายวัคซีนในประเทศ ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนในระยะถัดไป ต่อมาคือแรงสนับสนุนจากภาครัฐที่ควรมีต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กนง.ให้ติดตามตลาดแรงงานจากแนวโน้มการว่างงาน และผู้ที่เสมือนว่างงาน ทำงานไม่เต็มเวลา มีมากขึ้น ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและการบริโภคในระยะถัดไป