'เราชนะ' กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 ไม่ต้อง 'ลงทะเบียน' แล้วรับสิทธิยังไง?

'เราชนะ' กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 ไม่ต้อง 'ลงทะเบียน' แล้วรับสิทธิยังไง?

คุณอยู่กลุ่มไหน? การรับสิทธิ "เราชนะ" ของกลุ่มที่ "ไม่ต้องลงทะเบียน" (กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2) มีวิธีรับสิทธิยังไง? และจะได้รับเงินเยียวยาวันไหนบ้าง? เพราะวันในการรับโอนเงิน "เราชนะ" ของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันไป

พูดถึงการลงทะเบียน "เราชนะ" อย่างที่หลายคนทราบกันแล้วว่า ต้องเป็นประชาชนที่เข้าข่าย "กลุ่ม 3" เท่านั้น จึงจะต้องลงทะเบียนในโครงการเพื่อรับสิทธิ ส่วนประชาชนผู้ที่เข้าข่ายใน "กลุ่ม 1" และ " กลุ่ม 2" ไม่ต้องลงทะเบียน โดยกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว จะใช้วิธี "คัดกรอง" รายชื่อประชาชนทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในการรับเงิน "เยียวยาโควิด" ระลอกใหม่ ในรอบนี้ 

คำถามต่อมาคือ.. แล้วกลุ่มที่ "ไม่ต้องลงทะเบียน" ต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับสิทธิ "เราชนะ" 7,000 บาท เพราะหลายคนก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่เช่นกัน แล้วตกลงว่าใครได้สิทธิบ้าง? กรุงเทพธุรกิจอออนไลน์ชวนมาเช็คข้อมูลอีกครั้ง ที่นี่!

  • กลุ่ม 1 / กลุ่ม 2  คือใครบ้าง?

อันดับแรกคุณต้องเช็คตัวเองก่อนว่าคุณเข้าข่ายกลุ่มไหน? ระหว่าง 

กลุ่ม 1 : กลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ได้รับโอนเงินเลย "ไม่ต้องลงทะเบียน"  อาชีพที่จะได้รับสิทธิในกลุ่มนี้ เช่น ผู้ค้ารายย่อย ร้านหาบเร่ แผงลอย เกษตรกร คนขับแท็กซี่ คนขับวินมอเตอร์ไซค์​ ตุ๊กตุ๊ก ร้านรับจ้างเล็กๆ เช่น รับจ้างเย็บผ้า ซ่อมรองเท้า ลูกจ้างรายวัน แต่ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่มีบัตรคนจนด้วย จึงจะได้รับสิทธิเราชนะ

กลุ่ม 2 : กลุ่มผู้ที่มีชื่อในฐานข้อมูลภาครัฐอยู่แล้ว กล่าวคือเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง, เราเที่ยวด้วยกัน กลุ่มนี้ "ไม่ต้องลงทะเบียน" เช่นกัน แต่ต้องเข้าไปเช็คสิทธิตัวเองใน www.เราชนะ.com เพื่อดูว่าคนเองมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์และได้รับสิทธิเราชนะหรือไม่ โดยเช็คได้ในวันที่ 5 ก.พ. 64  อาชีพที่จะได้รับสิทธิในกลุ่มนี้ เช่น ผู้ค้ารายย่อย ร้านหาบเร่ แผงลอย คนค้าขายตามตลาดนัด-ตลาดโต้รุ่ง คนขับแท็กซี่ คนขับวินมอเตอร์ไซค์​ ตุ๊กตุ๊ก ร้านรับจ้างเล็กๆ ฯลฯ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบัตรคนจน แต่เคยลงทะเบียนใช้งานคนละครึ่ง, เราเที่ยวด้วยกัน และต้องมีคุณสมบัตรผ่านเกณฑ์ของรัฐด้วย หากไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ได้รับสิทธิ

กลุ่ม 3 : กลุ่มผู้ที่ไม่เคยมีข้อมูลในฐานระบบของรัฐใดๆ ทั้งสิ้น "ต้องลงทะเบียนเราชนะ" เพื่อรับสิทธิเงินเยียวยา 7,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 2564 เวลา 06.00 – 23.00 น. และตรวจสอบสิทธิได้ในวันที่ 8 ก.พ. 2564  ส่วนอาชีพที่จะได้รับสิทธิในกลุ่มนี้คือ ทุกอาชีพที่ไม่มีบัตรคนจน ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง, เราเที่ยวด้วยกัน มาก่อน แต่ก็ต้องมีคุณสมบัตรผ่านเกณฑ์ของรัฐด้วย หากไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ได้รับสิทธิ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  • กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ต้องผ่านเกณฑ์

แม้ว่าคนที่เข้าข่าย "กลุ่ม 1" และ "กลุ่ม 2" จะไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก แต่การจะได้รับสิทธิ "เราชนะ" 7,000 บาทนั้น ก็ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ของรัฐด้วย โดยรายละเอียดคุณสมบัติมีอยู่ 5 ข้อหลักๆ ดังนี้

- ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

- ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 

- ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

- ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

161233848327

  • ผู้ที่มีคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน (กลุ่ม 2) จะได้สิทธิยังไง? รับเงินวันไหน?

กลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” อยู่แล้ว ซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนอยู่ในฐานข้อมูลโครงการ “คนละครึ่ง” หรือ “เราเที่ยวด้วยกัน” นั้น มีเงื่อนไขสำคัญในการรับสิทธิเงินเยียวยา 7,000 บาท ในโครงการเราชนะ 

- ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ต้องยินยอมเข้าถึงข้อมูล
- รับเงิน 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี
- โอนครั้งแรก 18 ก.พ. 2,000 บาท (รวมตกเบิก 1 สัปดาห์ก่อนหน้า)

วิธีการลงทะเบียน : สำหรับกลุ่มนี้ เนื่องจากอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้ว จึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพียงแต่จะต้องให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผล หรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆ ของรัฐได้ และที่สำคัญ คือ ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลฐานะทางการเงิน ทั้งเงินในบัญชี และ เงินได้ต่อปี (ข้อมูล ณ ธ.ค. 2563)

โดยสามารถ "ตรวจสอบสิทธิ" ผ่าน www.เราชนะ.com ได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 หากผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถกด "ยืนยันสิทธิ" ผ่านแอพฯ เป๋าตัง ได้ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับวงเงินครั้งแรก จำนวน 2,000 บาท (รวมตกเบิก 1,000 ของสัปดาห์แรกด้วย) หลังจากนั้น ในสัปดาห์ถัดๆ ไป ระบบจะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าทุกวันพฤหัสบดี จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาท

4.  ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กลุ่ม 1) จะได้สิทธิยังไง? รับเงินวันไหน?

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน แบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่มตามฐานรายได้ต่อปี ได้แก่ กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และ กลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี โดยระบบจะโอนเงินเยียวยาให้ครั้งแรกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จากนั้นจะโอนเงินให้ทุกวันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์ จนกว่าจะครบวงเงิน 5,400 บาท และ/หรือ 5,600 บาท

- ไม่ต้องลงทะเบียน
- รับเงินทุกวันศุกร์
- โอนครั้งแรก 5 ก.พ. 

โดยทั้ง 2 กลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่แล้ว และจะได้รับเงินเยียวยาจาก เราชนะ ครั้งนี้ด้วยโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งระบบจะดำเนินการโอนเงินให้อัตโนมัติผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน แบ่งเป็น

- กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ที่ได้เงินอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาท ต่อคนต่อเดือน รวมได้เงินทั้งโครงการ 5,400 บาท

- สำหรับกลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,800 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เงินทั้งโครงการ 5,600 บาท

--------------------

อ้างอิง : สถานีข่าว กระทรวงการคลัง