'เงินประกันรายได้เกษตรกร' ชาวสวนยาง งวด 3 จ่ายพรุ่งนี้!

'เงินประกันรายได้เกษตรกร' ชาวสวนยาง งวด 3 จ่ายพรุ่งนี้!

ตรวจสอบ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนยาง เช็ค ธ.ก.ส. จ่ายงวด 3 จ่ายพรุ่งนี้!

ความคืบหน้าโครงการ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ยางพารา หลังครม.มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะ 2 เริ่มจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 โดยมีเกษตรกรที่ได้รับเงินแล้ว จำนวน 1,156,813 ราย เป็นจำนวนเงิน 3,985.13 ล้านบาท และในงวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่าครั้งนี้จะชดเชยให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ทำยางแผ่นดิบคุณภาพดีด้วย กำหนดราคากลางอ้างอิง ดังนี้

  • ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 57.85 บาท/กก. ชดเชย 2.15 บาท
  • ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 48.78 บาท/กก. ชดเชย 8.22 บาท/กก.
  • ราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 19.19 บาท/กก. ชดเชย 3.01 บาท/กก.

พร้อมโอนเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางได้ภายในวันที่ 29 มกราคมนี้ เป็นต้นไป โดยจะจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 1,561,354 ราย เป็นเงิน 2,362.69 ล้านบาท รวมจ่าย 3 งวด 6,347.819 ล้านบาท

161184532656

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เกษตรกรสามารถตรวจสอบเช็ค "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ได้ที่  https://chongkho.inbaac.com/ 

161184541318

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยเป็นสวนยางพาราอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่ กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ ผลผลิตยางแห้ง (DRC 100%) จำนวน 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน และผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวน 40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน

ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยจะทำการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ พร้อมทั้งประมวลผล ส่งมายัง ธ.ก.ส. เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือน = (ราคายางที่ประกันรายได้-ราคาอ้างอิงการขาย) X ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ หากเจ้าของสวนกรีดเองจะได้รับส่วนต่างประกันรายได้ทั้งจำนวน กรณีจ้างกรีดยาง เจ้าของสวนยางจะได้ร้อยละ 60 และคนกรีดจะได้ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด โดยมีการประกาศราคากลางอ้างอิงทุกเดือน และจะมีการจ่ายเงิน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564

หากยังไม่ได้เงินประกันรายได้เกษตรกร ติดต่อ ธ.ก.ส. ได้ดังนี้

- ติดต่อสำนักงานสาขาธนาคาร ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.

- ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ศุนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ
สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555

E-mail : [email protected]

Website : www.baac.or.th

Facebook : Facebook ธ.ก.ส. บริการด้วยใจ

จดหมาย : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900