พิษโควิด-19 พาณิชย์เลื่อนจัดงาน GI Market 2021

พิษโควิด-19 พาณิชย์เลื่อนจัดงาน GI Market 2021

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลื่อนจัดงาน GI Market 2021 เดือนก.พ.เหตุโควิด-19 ปรับแผนช่วยผู้ประกอบการขายออนไลน์แทน ลุยอบรมให้ความรู้ ช่วยถ่ายภาพ ดึงอินฟลูเอนเซอร์โปรโมต ล่าสุดประกาศโฆษณา “ข้าวขาวกอเดียวพิจิตรและเชอร์รี่ฮิกาชิเนะ”ขึ้นทะเบียน GI ใหม่

นางสาวนุสรา  กาญจนกูล  รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เลื่อนการจัดงาน GI Market 2021 ที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนก.พ.2564 เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือจีไอ(GI) ให้แก่ผู้ประกอบการออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังเป็นที่น่ากังวล และจะพิจารณาจัดอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น
อย่างไรก็ตามกรมจะส่งเสริมการตลาดสินค้า GI ผ่านช่องทางออนไลน์แทน โดยจะดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ GI เพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์ จะจัดให้มีวิทยากรอบรมความรู้ด้านการทำการตลาดออนไลน์ การปรับภาพลักษณ์สินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย โดยจะช่วยตั้งแต่การเพิ่มพูนความรู้การค้าออนไลน์ ช่วยถ่ายภาพสินค้าหรือวิดีโอเพื่อแนะนำผู้ประกอบการและโปรโมตสินค้า เป็นต้น
 

นางสาวนุสรา กล่าวว่า  กรมฯ ยังจะช่วยส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า GI ผ่านทาง Social Media ของกรมฯ โดยนำภาพถ่ายและข้อมูลสินค้าที่ได้จากการจัดทำเวิร์กชอปมาเผยแพร่ในช่องทางดังกล่าว พร้อมจัดทำแคมเปญส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ GI ให้เข้าสู่ระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ประกอบการสินค้า GI ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ GI Thailand

นอกจากกิจกรรมด้านการส่งเสริมการตลาดแล้ว กรมฯ ยังเดินหน้าส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI อย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานจากการลงพื้นที่ มาใช้วิธีการสื่อสารทางไกลกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น การประชุมผ่านระบบ Online การประสานงานผ่าน Group Line เพื่อให้ภารกิจต่างๆ สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ม.ค.2564 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียน GI สินค้าข้าวขาวกอเดียวพิจิตร และเชอร์รี่ฮิกาชิเนะ (จังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งหากไม่มีผู้คัดค้านภายใน 90 วัน ทั้ง 2 สินค้าจะได้รับขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเม.ย.2564 นี้