มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่

มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่

แผนงานฯ การอ่านสสส. ผนึก ศอ.บต. และภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ชูแนวคิด“มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่" หวังแก้วิกฤตพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาคใต้

ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่11–13 ธันวาคม2563 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นางสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้กล่าวรายงาน โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมงาน อาทิกศน. จังหวัดสงขลา, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต, ตรัง , ปัตตานี และยะลา, สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(TK park), สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (Pubat), กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, กรมอนามัย, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคใต้, สถาบันอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) , เครือข่ายศูนย์ประสานงานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้, ศูนย์ประสานงานอ่านยกกำลังสุข Smart Reading และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

160777082870

นางสุดใจ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดสงขลา ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และเครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 40 องค์กร ร่วมจัดขึ้น เพื่อร่วมแก้ไขวิกฤตพัฒนาการเด็กปฐมวัยในภาคใต้ ซึ่งพบปัญหาโรคหัด ปัญหาโรคฟันผุในเด็กเล็กที่มีความชุกของโรคมากกว่าภาคอื่นๆ รวมถึงรณรงค์ความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กและครอบครัวร่วมก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อความปลอดภัยต่อโควิด-19 เพื่อสื่อสารสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังหนังสือและกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะเด็กปฐมวัย

ความสำคัญของการสัญจรทุกภูมิภาค เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและผลักดันนโยบายด้านการใช้หนังสือและการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย โดยในปีนี้เล็งเห็นความโดดเด่นและความพร้อมของเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ที่มีศักยภาพสูงในด้านการริเริ่มสร้างวัฒนธรรมการอ่านในระดับชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องบริบท และวัฒนธรรมทั้งในภาคการศึกษา สาธารณสุข และภาคประชาสังคม

160777085633

โดยได้รับการสนับสนุนจากดียิ่งจาก ศอ.บต. เกิดความร่วมมือในการรณรงค์เผยแพร่และนำเสนอเปิดพื้นที่ปฏิบัติการเรียนรู้การส่งเสริมการอ่านที่สัมฤทธิ์ผลของเครือข่ายส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่นจากทุกภูมิภาค รวมทั้งมุ่งให้พ่อแม่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับรู้ เข้าใจ ทดลองปฏิบัติ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือและกิจกรรมการอ่านในการพัฒนาศักยภาพสมองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะชีวิต ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ ในยุคศตวรรษที่ 21”นางสุดใจ กล่าว

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งงานวิชาการ กิจกรรมปฏิบัติการ และงานอบรมต่างๆ ประกอบด้วย โซนนิทรรศการเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่  โซนอ่านยกกำลังสุข : นิเวศวัฒนธรรมการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย เน้นกิจกรรมเด่น Best Practice จากเครือข่ายศูนย์ประสานงานอ่านยกกำลังสุข จากทุกภูมิภาค โซนพลังอ่านชายแดนใต้ : สังคมแห่งพหุวัฒนธรรม โซนอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขทั่วไทย โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.  โซนอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 

160777088157

โซนมหัศจรรย์วิทยาศาสตร์เพื่อเด็กปฐมวัย โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต, ตรัง, ปัตตานี และยะลา โซนตลาดนัดหนังสือเด็ก โดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (Pubat)  โซนสงขลาเมืองนักอ่าน โดยกศน. จังหวัดสงขลา และ Reading Workshop อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน ห้อง Exhibition hall 2 พร้อมกิจกรรมเรียนรู้จากเวทีกลางอีกมากมายตลอด 3 วัน อย่างไรก็ตาม สามารถดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. http://www.happyreading.in.th ,Facebook Fanpae : อ่านยกกำลังสุข ,Facebook Fanpage : พลังอ่านชายแดนใต้ Southernmost Reading Power