เช็ค 'คนละครึ่ง' และ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' สรุปล่าสุด คลังแจงรายละเอียด รู้ก่อนพร้อมกว่า

เช็ค 'คนละครึ่ง' และ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' สรุปล่าสุด คลังแจงรายละเอียด รู้ก่อนพร้อมกว่า

ตรวจสอบ เช็ค "คนละครึ่ง" และ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สรุปล่าสุด กระทรวงการคลังแจงรายละเอียด รู้ก่อนพร้อมกว่า การเตรียมตัวขอใช้สิทธิ์

ติดตามความคืบหน้ากรณี เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล (3 ธ.ค.) นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 6/2563 มีมติเห็นชอบข้อเสนอกระทรวงการคลัง ดังนี้

1. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 หรือ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 มีรูปแบบการดำเนินการเช่นเดียวกับระยะแรกที่ภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

(1) การเปิดให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน โดยจะได้รับวงเงินคนละ 3,500 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 จากการไม่ใช้สิทธิในระยะเวลาที่กำหนด สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564

(2) เพิ่มวงเงินผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 อีกคนละ 500 บาท โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 และขยายระยะเวลาการใช้สิทธิมาตรการระยะที่ 1 ออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

เช็ค 'คนละครึ่ง' และ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' สรุปล่าสุด คลังแจงรายละเอียด รู้ก่อนพร้อมกว่า

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ระยะที่ 2 โดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564

ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการของทั้ง 2 โครงการข้างต้นจะต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการคนละครึ่ง ข้อมูลเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 8.9 แสนร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 9,526,815 คน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 33,754 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 17,236 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 16,518 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 181 บาทต่อครั้ง

เช็ค 'คนละครึ่ง' และ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' สรุปล่าสุด คลังแจงรายละเอียด รู้ก่อนพร้อมกว่า

โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช ชลบุรี และเชียงใหม่ ตามลำดับ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ายังคงสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

ติดตามการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 ที่ www.คนละครึ่ง.com 

ติดตามการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ http://www.fpo.go.th