รู้แล้วบอกต่อ 'แบงก์ปลอม' สังเกตง่ายๆ 3 ขั้นตอน จาก ธปท.

รู้แล้วบอกต่อ 'แบงก์ปลอม' สังเกตง่ายๆ 3 ขั้นตอน จาก ธปท.

รู้ยัง ถ้ารู้แล้วบอกต่อ แบงก์ปลอม หรือ ธนบัตรปลอม สังเกตง่ายๆ 3 ขั้นตอน จาก ธปท.

เปิดเผย 3 วิธีสังเกตธนบัตรปลอม “สัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง”
1. การสัมผัส โดยกระดาษธนบัตร จะมีความทนทาน ไม่ยุ่ยง่าย เมื่อจับสัมผัสจะให้ความรู้สึกแตกต่างจากกระดาษทั่วไป และจะมีลายพิมพ์เส้นนูน ที่เกิดจากการพิมพ์โดยใช้แม่พิมพ์ที่มีร่องหมึกลึก และใช้แรงกดพิมพ์สูง หมึกพิมพ์จึงนูนขึ้นมาจากเนื้อกระดาษ ภาพ และลายเส้นที่ได้จึงมีรายละเอียดคมชัด ซึ่งใช้ในการพิมพ์พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ส่วนคำว่า "รัฐบาลไทย" ตัวอักษร และตัวเลขแจ้งชนิดราคา เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ จะรู้สึกสะดุด
2. การยกส่อง จะมีลายน้ำที่ชัดเจน มีตัวเลขชนิดราคา รูปลายไทยที่โปร่งแสงเป็นพิเศษ และลวดลายด้านหน้า และด้านหลังจะซ้อนทับกันสนิท
.
3. การพลิกเอียง จะมีตัวเลขแฝงตามชนิดราคาซ่อนอยู่ในลายประดิษฐ์ และตรงลายดอกประดิษฐ์ เมื่อพลิกจะเป็นประกายมีตัวเลขซ่อนอยู่ แถบสีต่างๆเมื่อพลิกเอียงสีจะเปลี่ยน และมีตัวเลขซ่อนอยู่ รวมถึงแถบฟลอยด์ 3 มิติ และลักษณะพิเศษใต้รังสีเหนือม่วง
.
อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/Pages/identify.aspx
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม