'ฟอรัม-เอเชีย'หนุนม็อบ-จี้รัฐทำตามกฏ'ไอซีซีพีอาร์'

'ฟอรัม-เอเชีย'หนุนม็อบ-จี้รัฐทำตามกฏ'ไอซีซีพีอาร์'

60 องค์กรทั่วเอเชียในนาม"ฟอรัม เอเชีย"ออกแถลงการณ์ร่วมหนุนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยแบบสันติ พร้อมเรียกร้องรัฐบาลไทยเคารพและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกของประชาชน

องค์กร Asian Forum for Human Rights and Development (ฟอรัม-เอเชีย) ออกแถลงการณ์ร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยด้วยแนวทางสันติในประเทศไทย พร้อมเดินหน้าผลักดันให้เกิดเสรีภาพขั้นพื้นฐานและเกิดการปฏิรูปด้านประชาธิปไตย ท่ามกลางการปราบปรามของรัฐบาล

แถลงการณ์ร่วมฉบับนี้ ระบุว่า รัฐบาลไทยควรปฏิบัติตามพันธะกิจ ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ไอซีซีพีอาร์)ที่ต้องเคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการร่วมชุมนุมอย่างสันติของประชาชน

นอกจากนี้ แถลงการณ์ร่วมยังยืนยันว่า การประกาศพรก.ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมาเป็นการละเมิดมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ไม่เหมาะสมและ ไม่ถูกกฏหมาย พร้อมทั้งขอประณามการใช้ประเด็นความมั่นคงของประเทศเป็นเครื่องมือสกัดการชุมนุมประท้วงอย่างสันติ รวมทั้งพยายามฉายภาพการชุมนุมประท้วงเพื่อให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตยครั้งนี้ รวมทั้งฉายภาพเหล่าผู้นำชุมนุมให้เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศและบั่นทอนเสถียรภาพของประเทศ

พร้อมกันนี้ แถลงการณ์ร่วมยังประณามการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งการฉีดน้ำเข้าใส่ผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่มีเด็กนักเรียนระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยเข้าร่วมชุมนุม ซึ่งการกระทำลักษณะนี้ไม่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ(โอเอชซีเอชอาร์)

แถลงการณ์ร่วมจาก60 องค์กรทั่วเอเชีย ยังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยให้ความเคารพและปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการร่วมชุมนุมอย่างสงบ พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการประกาศพรก.ฉุกเฉินรอบใหม่เพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนไหวตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

พร้อมกันนี้ ยังเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมและผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนในทันทีและไม่มีเงื่อนไข เลิกตั้งข้อหาทั้งหมดแก่กลุ่มคนเหล่านี้ รวมทั้งเลิกจับกุม คุกคามและข่มขู่ ยุติการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อกลุ่มผู้ชุมนุม เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชน ให้สิทธิเด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอย่างสันติและปลอดภัย