'เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ' เสด็จแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน 'พระปฐมเจดีย์'

'เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ' เสด็จแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน 'พระปฐมเจดีย์'

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร" เสด็จแทนพระองค์ในการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล "ถวายผ้าพระกฐิน" ณ "วัดพระปฐมเจดีย์" จังหวัด"นครปฐม"

วันนี้ (18 ต.ค.63) เวลา 15.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ครั้นเสด็จถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเสด็จแล้ว เสด็จกลับ 

160302355954

160302355878