'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ปชช.ถวายสักการะ 'พระบรมรูป ร. 9' 13 ต.ค. นี้

'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ปชช.ถวายสักการะ 'พระบรมรูป ร. 9' 13 ต.ค. นี้

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนกราบถวายสักการะ "พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" เนื่องใน"วันคล้ายวันสวรรคต" ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง

ภายหลังจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์ 

อีกทั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูป ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวังนั้น 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชน กราบถวายสักการะพระบรมรูป ร. 9 โดยสำนักพระราชวัง จะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

 

160224193761