‘กรมพระศรีสวางควัฒนฯ’ ทรงติดตามการดำเนินงาน ‘พอ.สว.’ พระราชทานสิ่งของแก่ราษฏร จ.กำแพงเพชร

‘กรมพระศรีสวางควัฒนฯ’ ทรงติดตามการดำเนินงาน ‘พอ.สว.’ พระราชทานสิ่งของแก่ราษฏร จ.กำแพงเพชร

“สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)”

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.63 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร สมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

160222398653

160222398611