เตือน 'แม่น้ำยม' - 'แม่น้ำน่าน' เพิ่มสูงขึ้น เฝ้าระวัง 24 ชม.

เตือน 'แม่น้ำยม' - 'แม่น้ำน่าน' เพิ่มสูงขึ้น เฝ้าระวัง 24 ชม.

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำยม แม่น้ำน่าน เพิ่มสูงขึ้น เฝ้าต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ออกประกาศเตือนเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำบริเวณแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้น

จากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน และประเทศไทย ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ตรวจสอบปริมาณฝนตกจากสถานีตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า มีปริมาณฝนตกหนักซึ่งสะสมต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำย และลุ่มน้ำน่าน ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำยม .เมือง . แพร่ และแม่น้ำน่าน .เวียงสา .น่าน ซึ่งคาดการณ์วันนี้จะยังคงฝนตกหนักต่อเนื่องและทำให้ระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้น ดังนี้

1.แม่น้ำยม คาดการณ์ระดับน้ำบริเวณ .วังชิ้น .แพร่ และ .ศรีสัชนาลัย .สวรรคโลก .ศรีสำโรง และ .เมือง .สุโขทัย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 22-24 สิงหาคม 2563 ประมาณ  4.0 – 6.0 เมตร

2.แม่น้ำน่าน คาดการณ์ระดับน้ำบริเวณ .เมือง และ .เวียงสา .น่าน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 22-24 สิงหาคม 2563 ประมาณ  0.2– 0.4 เมตร

เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตาม เฝ้าระวัง สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำยม แม่น้ำน่าน เพิ่มสูงขึ้น และแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันพนังป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำยม บริเวณ .แพร่ .สุโขทัย และแม่น้ำน่าน บริเวณ .น่าน เตรียมความพร้อมขนทรัพย์สินให้อยู่ในที่ปลอดภัย

3. จัดเตรียมคันกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมและลดผลกระทบจากมวลน้ำหลาก ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณน้ำหลาก

4. เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน

159810216092