ประกาศ"ราคาแร่" (20 ก.ค.63)

ประกาศ"ราคาแร่" (20 ก.ค.63)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)