'บิ๊กป้อม' นั่งหัวโต๊ะ คกก.สิ่งแวดล้อม ไฟเขียวสร้างทางวิ่ง 3-4 สุวรรณภูมิ

'บิ๊กป้อม' นั่งหัวโต๊ะ คกก.สิ่งแวดล้อม ไฟเขียวสร้างทางวิ่ง 3-4 สุวรรณภูมิ

"บิ๊กป้อม" นั่งหัวโต๊ะ คกก.สิ่งแวดล้อม ไฟเขียวโครงการสนามบินสุวรรณภูมิทางวิ่งเส้นที่ 3-4

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 62 จาก คกก.ควบคุมมลพิษ ในภาพรวมที่สำคัญได้แก่ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งมีแนวโน้มดีขึ้น, ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ถูกคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น รวมทั้งการใช้สารอันตรายประเภทสารเคมีทางการเกษตร มีปริมาณลดลง และมีเรื่องพิจารณาโครงการที่สำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบ จาก คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ได้แก่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จากFSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้, โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ชุมทาง ถนนจิระ (นครราชสีมา)-อุบลราชธานี, โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา, โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานตรัง, การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษ จากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 และการปรับปรุงมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์

นอกจากนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน(EHIA) โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้วย


พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ติดตามโครงการต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว พร้อมเร่งรัดให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบนำเสนอโครงการตามขั้นตอนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้โครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม มุ่งลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม ได้รับความพึงพอใจและประโยชน์โดยตรงเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป