'กรมการข้าว' เคาะยกเลิกโครงการแจกพันธุ์ข้าวช่วยภัยแล้ง 62

'กรมการข้าว' เคาะยกเลิกโครงการแจกพันธุ์ข้าวช่วยภัยแล้ง 62

กรมการข้าว เสนอ ประภัตร ยกเลิกโครงการช่วยภัยแล้งปี 62 หลังจัดหาเมล็ดพันธุ์แจกไม่ทัน ขณะเกษตรไม่รอ ปลูกไปแล้ว 85 % พร้อมร่อนหนังสือแจ้งสหกรณ์การเกษตร ไม่ซื้อแล้ว

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2562 ที่เห็นชอบให้กรมการข้าวจัดหาเมล็ดพันธุ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วมปี 2562 ในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี2563/64 จำนวน 63,200 ตัน วงเงิน 1,739 ล้านบาท ในจำนวนนี้ต้องซื้อจากสหกรณ์การเกษตร จำนวน 1.43 หมื่นตัน วงเงิน 400 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามเนื่องจากกรมการข้าวไม่สามารถจัดหาได้ทัน ตามที่กำหนดไว้ในเดือน ก.ค. 2563 ในขณะที่ผลการสำรวจการทำนาทั่วประเทศพบว่า เกษตรกรได้เพาะปลูกข้าวไปแล้วกว่า 85 % ดังนั้น กรมการข้าวจึง เตรียมทำหนังสือยกเลิกการซื้อเมล็ดพันธุ์จากสหกรณ์ จากก่อนหน้า ที่กรมการข้าวเคยส่งหนังสือเชิญให้มายื่นข้อเสนอ เพื่อขายเมล็ดพันธุ์ให้กรมการข้าว

“ กรมการข้าวได้นำเรื่องทั้งหมดหารือ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้พิจารณายกเลิกการดำเนินโครงการฯ มาหลายครั้ง โดยมีเหตุผลว่ากรมการข้าวไม่สามารถจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี แจกให้ชาวนาไปปลูกได้ทันเวลาที่กำหนด และชาวนาส่วนใหญ่ ไม่รอเมล็ดพันธุ์ของโครงการฯ มีการหว่านไปตามฤดูกาลผลิตข้าวนาปีไปแล้ว”

 

ดังนั้น จากนี้จะต้องหารือในรายละเอียดอีกครั้งว่า โครงการฯจะยกเลิกไปเลย หรือดำเนินการขอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากการประสบภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย สำหรับนำไปใช้เพาะปลูกในฤดูนาปี 2563/64

 

 

สำหรับโครงการฯเมื่อ 15 ตุลาคม 2562 ครม.เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วมปี 2562 ในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี2563/64 จำนวน 6.3 หมื่นตัน วงเงิน 1,739 ล้านบาท ในจำนวนนี้หากเกษตรกรหรือชาวนาต้องการปรับเปลี่ยนไป ทำปศุสัตว์ ประมง กระทรวงเกษตรก็จะดำเนินการแจก ไก่ ปลา กุ้ง เป็นต้น เพื่อให้นำไปเพาะเลี้ยงแทนการทำนา ในภาวะที่เกิดภัยแล้ง ที่ยาวนาน และปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย

อย่างไรก็ตาม ชาวนาเลือกเปลี่ยนอาชีพจากทำนาไปทำปศุสัตว์ ทำให้เป้าหมายของการแจกพันธุ์ข้าวให้ชาวนาเหลือเพียง 3.4 หมื่นตัน จาก 6.3 หมื่นตัน ในช่วงที่ผ่านมา กรมการข้าวได้ดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว แจกชาวนาไปแล้วจำนวน 2 ครั้งหรือประมาณ 2 หมื่นตัน เหลือเพียง 1.43 หมื่นตัน ซึ่ง เป็นส่วนที่จะต้องซื้อจากสหกรณ์ แต่ยังไม่ทำสัญญาซื้อขาย มาถึงวันนี้เมล็ดพันธุ์ยังไม่พร้อม เวลาเพาะปลูกไม่ทัน อาจมีการหารือปรับปรุงโครงการเป็นนำเงินแจกให้ชาวนาแทนเพราะชาวนาซื้อเมล็ดพันธุ์ไปแล้ว โดยไม่รอความช่วยเหลือจากทางการ

 

กรมการข้าวในฐานะหน่วยงานที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับโครงการฯ ขณะนี้ตัดสินใจยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากหากยังเดินหน้าที่จะแจกพันธุ์ข้าว ก็จะเกิดความเสียหายต่อชาวนา เพราะขณะนี้กรมการข้าวยังไม่ได้ดำเนินการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวกับสหกรณ์ใดๆเลย หรือกรมการข้าวยังไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวแจก และหากซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจเกิดความเสียหายกับงบประมาณ ที่ครม.อนุมัติให้ดำเนินการ