กรมบัญชีกลาง แจง ข้าราชการได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเหมือนเดิม

กรมบัญชีกลาง แจง ข้าราชการได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเหมือนเดิม

โฆษกกรมบัญชีกลาง แจง ข่าวลือลดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ยืนยัน ยังได้รับสิทธิเหมือนเดิม

น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงกรณีที่มีข้อความเผยแพร่อ้างถึงการเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการไม่เต็มจำนวนเหมือนที่ผ่านมา เพราะมีปัญหาเรื่องเงินงบประมาณไม่เพียงพอ ว่า ข้อมูลดังกล่าว มีความบิดเบือนและก่อให้เกิดความตื่นตระหนก

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ยืนยันในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิม และขอเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่าหลงเชื่อข้อความดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบต่อไป

กรมบัญชีกลาง แจง ข้าราชการได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเหมือนเดิม

สำหรับข้อมูลที่ถูกแพร่ออกมานั้น ระบุว่า มนุษย์เงินเดือนภาครัฐ ให้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือ 1) ค่ารักษาพยาบาลจะเบิกได้เพียงบางส่วน (ราว 65 %) ที่เหลือต้องชำระเพิ่มเอง หลวงไม่ช่วยแล้ว 2) แนวโน้มยากจะคาดเดา แต่การที่รัฐต้องเจียดงบประมาณและกู้เงินมาช่วยวิกฤตโควิดและฟื้นฟูเศรษฐกิจตามโครงการต่าง ๆ เป็นเงินมหาศาล จนนักเศรษฐศาสตร์มองว่าเป็นการยากที่กรมสรรพกรจะจัดเก็บรายได้เข้าคลังตามเป้าและจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ได้ และ 3) เมื่อถึงจุดทางตัน อะไรก็เกิดขึ้นได้ เพราะทุกวันนี้ งบเงินเดือนข้าราชการมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นทุกปี ด้วยเหตุผลนี้ ข้าราชการควรเตรียมตัวรับสภาพ โดยเฉพาะข้าราชการที่มีรายรับจากเงินเดือน เพียงอย่างเดียว