“HMC”แบ่งปันความสุขสู่สังคม มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคผู้ด้อยโอกาส

“HMC”แบ่งปันความสุขสู่สังคม มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคผู้ด้อยโอกาส

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด แบ่งปันความสุขสู่สังคม ส่งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา บุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น แก่ ฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

โดยสิ่งของต่างๆ ที่นำมาบริจาคเป็นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกฝ่ายขององค์กรในการปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตามโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง