พาณิชย์ขึ้นทะเบียนสินค้า GI เพิ่มอีก  4 รายการ

พาณิชย์ขึ้นทะเบียนสินค้า GI เพิ่มอีก  4 รายการ

รมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อเนื่อง ล่าสุดเพิ่มอีก 4 รายการ ได้แก่ มะขามเทศเพชรโนนไทย ส้มโอทองดีบ้านแท่น มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า และโอ่งมังกรราชบุรี รวมแล้ว 124 รายการ พร้อมเร่งขึ้นทะเบียนให้ครบทั้ง 77จังหวัด

นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพิ่มขึ้นอีก 4 รายการ ได้แก่ มะขามเทศเพชรโนนไทย  ส้มโอทองดีบ้านแท่น  มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า และโอ่งมังกรราชบุรี ทำให้ปัจจุบันมีการประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย  ไปแล้วทั้งสิ้น 124 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด เหลือเพียงจังหวัดอ่างทองที่คำขอกลองเอกราช   อยู่ระหว่างกระบวนการขึ้นทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนได้ภายในปีนี้ และจะส่งผลให้ประเทศไทยมีสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนครบ 77 จังหวัด

“ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งดำเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนสินค้า GI เพื่อคุ้มครองชื่อสินค้าให้เป็นสิทธิเฉพาะของชุมชนที่เป็นแหล่งผลิต รวมทั้งเป็นการรักษามาตรฐานของสินค้า และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้า รวมถึงช่วยเพิ่มมูลค่า    ให้สินค้าด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถผลิตได้เฉพาะท้องถิ่น”

159057283714

สำหรับสินค้า GI  มะขามเทศเพชรโนนไทย  มีลักษณะเด่น คือ ฝักใหญ่ เนื้อกรอบ สีขาวขุ่นปนชมพู รสชาติหวานมัน ปลูกในพื้นที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  โดยการขึ้นทะเบียน GI นี้ ทำให้ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีสินค้า GI  มากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 6 รายการ เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงราย

ส้มโอทองดีบ้านแท่น ปลูกในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแท่น ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นส้มโอพันธุ์ทองดี เปลือกบาง เนื้อฉ่ำไม่แฉะ รสชาติกลมกล่อมหวานอมเปรี้ยวไม่ขมและซ่า

มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า ปลูกในพื้นที่อำเภอบางคล้า อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะผลเล็กยาวรี ผิวเปลือกมีสีเขียวอมเหลือง เนื้อมะพร้าวมีสีขาวขุ่น น้ำมะพร้าวมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย รสชาติหวานเด่น

โอ่งมังกรราชบุรี  เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตจากดินเหนียวสีน้ำตาลแดง สลับจุดขาวหรือดินสีมันปูที่พบในเขตพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีและอำเภอเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทั้งประเภทเคลือบและไม่เคลือบด้วยน้ำเคลือบขี้เถ้า มีการตกแต่งลวดลายเป็นลายมังกรหรือลายอื่นๆ ผลิตตามขั้นตอนดั้งเดิมแบบจีนที่ถ่ายทอดกันมาผนวกกับภูมิปัญญาของคนราชบุรี จึงทำให้โอ่งมังกรราชบุรี     มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน

159057287244  

159057305131

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากตราสัญลักษณ์ GI ในเชิงพาณิชย์ การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น เชิญผู้ประกอบการมาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน   GI Market การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น ซึ่งในลำดับถัดไปเราจะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ การเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ เพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยอาศัยองค์ความรู้และการดำเนินงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงพาณิชย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาช่วยดูแลและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

159057290633