บขส.ขยายเวลา ‘หยุดเดินรถ’ ระยะเกิน300กม.ทั่วประเทศ ถึง31พ.ค.นี้

บขส.ขยายเวลา ‘หยุดเดินรถ’ ระยะเกิน300กม.ทั่วประเทศ ถึง31พ.ค.นี้

"บขส." ประกาศขยาย "หยุดเดินรถโดยสาร" ที่มีเส้นทางระยะทางเกิน 300 กิโลเมตร ทุกเส้นทางทั่วประเทศ ถึง 31 พ.ค.นี้ หลังขยายเวลา "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" อีก 1 เดือน

เมื่อวันที่ 29 เม..63  บขส. บริษัท ขนส่ง จำกัด แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ...ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน และยังคงมาตรการเรื่อง ควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ทั้ง ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

และขยายการห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 เพื่อลดการนำเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าประเทศ ห้ามประชาชนทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00 . ถึงเวลา 04.00 . และงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยไม่มีเหตุจำเป็น

บขส. จึงหยุดเดินรถทุกเส้นทางทั่วประเทศ ที่มีระยะทางเกิน 300 กิโลเมตรออกไปจนกว่าจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลง ซึ่ง บขส. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ส่วนบริการรับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ของ บขส. เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 . จนถึงเวลา 20.30 . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง