'สมคิด' เตรียมตรวจเยี่ยมสภาพัฒน์หารือกรอบพิจารณาเงินกู้ตาม พ.ร.ก.1 ล้านล้าน

'สมคิด' เตรียมตรวจเยี่ยมสภาพัฒน์หารือกรอบพิจารณาเงินกู้ตาม พ.ร.ก.1 ล้านล้าน

"สมคิด" รุดตรวจเยี่ยมสภาพัฒน์ ประชุมร่วมคณะกรรมการกลั่นกรองตาม พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท

รายงานข่าวจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้ (30 เม.ย.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงาน สศช. และร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของสศช.ที่เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) 

สำหรับ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ได้กำหนดวงเงินสำหรับการใช้ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 5.5 แสนล้านบาท จัดสรรให้กับงานด้านสาธารณสุข 4.5 หมื่นล้านบาทและจัดสรรไว้สำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศวงเงิน 4 แสนล้านบาท 

โดยที่ผ่านมา ครม.มีการอนุมัติวงเงินกู้ในส่วนการเยียวยาไปแล้ว 3.2 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการเยียวยาให้กับแรงงานในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในกลุ่มอาชีพอิสระ ลูกจ้างในสถานประกอบการที่ถูกปิดกิจการจำนวน 16 ล้านคน วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท และช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 10 ล้านราย วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท 

ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) โดยมอบหมายให้นายทศพร ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการ สศช.เป็นประธานมีหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง โครงการที่เสนอขอใช้เงินกู้ฯก่อนที่จะเสนอ ครม.พิจารณา