คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตั้ง 'เทวินทร์' เป็นประธานอนุจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตั้ง 'เทวินทร์' เป็นประธานอนุจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ

คนร.ตั้งเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธานอนุกรรมการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ช่วยรัฐบาลวางแผนการพัฒนารัฐวิสาหกิจเร่งด่วน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานวันนี้ (29 เม.ย.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อผลักดันงานเร่งด่วนของ คนร. 2 ชุด ได้แก่

 1.คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยมีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธานอนุกรรมการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ

2.คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับนายเทวินทร์ เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษา บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด และมีส่วนช่วยงานด้านนโยบายด้านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของรัฐบาล

นอกจากนี้ สค.ได้เห็นชอบแผนการแก้ไขปัญหาของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังมาแล้ว

ซึ่ง คนร. เห็นด้วยในหลักการของแผนดังกล่าวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระะยาวของ การบินไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การบินไทยสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนของประเทศได้อย่างยั่งยืน และได้มอบให้กระทรวงคมนาคมนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาต่อไป