ภูเก็ต จ่อคลายล็อกเปิดพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบล

ภูเก็ต จ่อคลายล็อกเปิดพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบล

ภูเก็ต เตรียมคลายล็อกเปิดพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบล เว้นพื้นที่เสี่ยง 5 จุด หลังไม่พบติดเชื้อโควิดรายใหม่

เฟซบุ๊ก สสจ.ภูเก็ต รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จังหวัดภูเก็ต วันที่ 29 เมษายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 28 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 214 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต ให้กลับบ้าน 173 ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ราย) เสียชีวิต 2 ราย จำหน่าย 1 ราย (จำหน่าย เนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 38 ราย ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 2 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 4,190 ราย (รายใหม่ 212 ราย)โดยยังคงรักษาพยาบาล 78 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 38 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 40 ราย) กลับบ้านแล้ว 4,112 รายจำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 8,225ราย (พบเชื้อ 214 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม4,190 ราย (พบเชิ้อ 176 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชิ้อ 38 ราย)

ทั้งนี้ ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดที่รายงานมาข้างต้นนั้น ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการป้องกันด้วยเข้าสู่ในช่วงถือศีลอด ของผู้นับถือศาสนาอิสลามอยากจะเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวโดยเฉพาะการงดกิจกรรมรวมตัวทั้งในมัสยิดและสถานที่อื่น อยู่แต่ในที่พักอาศัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรับประทานอาหารละศีลอดควร ทานในบ้านและห่างกันมากกว่า 1 เมตรและงดการพูดคุยกัน

สำหรับประชาชนทั่วไป จึงขอเน้นย้ำ เรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมถึงแม้จะไม่มีอาการป่วยก็ต้องแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่น งดรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ไม่เข้าไปที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดศีรษะหรือ ถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 23/2563 วานนี้ (28 เม.ย.63) มีมติให้เปิดพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบล ทุกตำบล หลังจากไม่พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่ แต่ยกเว้นพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคหรือพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 5 จุด ดังนี้
1. ถนนบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
2. หมู่ที่ 2 ,3และ 5 บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
3. เส้นทางเข้าออกชุมชนประชาสามัคคี หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตโดยทั้ง 3 จุด กำหนดมาตรการ ปิดพื้นที่ มีการคัดกรองการเข้าออกมีการคัดกรองเชิงรุกและมาตรการงดการออกจากเคหสถานโดยไม่จำเป็นอย่างเคร่งครัด
4. หมู่ที่ 2 ซอยบางชีเหล้า ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
และ 5. หมู่บ้านเจ้าฟ้าการ์เด้น ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม จังหวัดยังกำหนดมาตรการงดออกนอกเคหะสถานโดยไม่จำเป็น อย่างเคร่งครัดและมีการคัดกรองเชิงรุก และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดคือ ใส่สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และการรักษาระยะห่างทางสังคมทั้งนี้ จังหวัดจะดำเนินการจัดทำประกาศ /คำสั่ง เพื่อมีผลในการบังคับใช้ต่อไป ซึ่งยังไม่ระบุวันชัดเจน แต่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พ.ค.2563 นี้