'ธุรกิจประกัน' รุกออนไลน์ ขายผ่าน 'ดิจิทัลเฟซทูเฟซ'

'ธุรกิจประกัน' รุกออนไลน์ ขายผ่าน 'ดิจิทัลเฟซทูเฟซ'

"สมาคมประกันชีวิตไทย“ ออกประกาศ หลักเกณฑ์ขายประกันรูปแบบใหม่ ”Digital Face to Face” ชี้เป็นการขายเฉพาะกิจช่วง “โควิด” ระบาด ย้ำลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ครบ  ด้านกรุงเทพประกันชีวิต รุก 5 ช่องทางออนไลน์ บริการลูกค้า 24 ชม.

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจปรกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออกการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย และธนาคาร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 (ประกาศการขายประกันเฉพาะกิจ Digital Face to Face)

กำหนดให้ผู้เสนอขาย สามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเสียง และ/หรือภาพกับลูกค้าได้ ไม่รวมถึงการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงก์) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์

ดังนั้น เมื่อตัวแทนหรือนายหน้าเสนอการขาย จะขออนุญาตผู้เอาประกันภัยเพื่อบันทึกภาพการสนทนาและข้อความเสียงเพื่อนำส่งบริษัท พร้อมสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพื่อกรอกข้อมูลของลูกค้าในคำขอเอาประกันภัย และเอกสารประกอบการเสนอขาย และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอพพลิเคชั่น อีเมล  และบริษัทจะส่งSMS หรือโทรศัพท์ไปยืนยันกับลูกค้าอีกครั้ง

และเมื่อลูกค้าตกลงทำประกันภัย ให้ลูกค้าส่งข้อความยืนยัน พร้อมส่งภาพบัตรประชาชน คำขอเอาประกันภัย และหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีบริษัท  และบริษัทจะออกเอกสารการรับเงิน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าทันที และส่งมอบกรมธรรม์  โดยภายใน 7 วัน บริษัทจะต้องโทรศัพท์ไปขอคำยืนยันการทำประกันภัย หากจะยกเลิกการทำประกันภัย ให้บริษัทคืนเบี้ยเต็มจำนวนภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการยกเลิก

“ในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาด หลายคนมีความกังวลและมองหาหลักประกันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกแห่ง มั่นใจได้รับความคุ้มครองแน่นอน อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพ ควรทำตั้งแต่ตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงสมบูรณ์ เพราะจะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมากก่อน แต่คนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอยากจะทำประกันสุขภาพ อาจทำได้แต่บริษัทประกันอาจแจ้งข้อเสนอใหม่ตามเงื่อนไขและนโยบายของแต่ละบริษัท”

ด้านนายจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ยกระดับการให้บริการธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด24ชั่วโมง เพื่อช่วยลดการเดินทางของลูกค้า และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยลูกค้าสามารถรับบริการออนไลน์ผ่าน5ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ ,ไลน์ออฟฟิเชียล(Line Official),แอพพลิเคชั่น BLA Happy Life ,แอพพลิเคชั่นBLA GMCและCall Center ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลกรมธรรม์ ความคุ้มครอง ข้อมูลโรงพยาบาลคู่สัญญา ชำระเบี้ยประกัน และการดำเนินการด้านสินไหม