รฟท.เปิดเดินรถชานเมือง 8 ขบวน เริ่มวันนี้ 28 เม.ย. เป็นต้นไป

รฟท.เปิดเดินรถชานเมือง 8 ขบวน เริ่มวันนี้ 28 เม.ย. เป็นต้นไป

รฟท.เปิดเดินรถชานเมือง 8 ขบวน เริ่มวันนี้ 28 เม.ย. เป็นต้นไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดเดินขบวนรถชานเมือง หลังจากที่ได้ยกเลิกให้บริการชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารและลดความหนาแน่นของจำนวนผู้โดยสารในขบวนรถที่มีเดินปัจจุบัน เริ่มเปิดเดินขบวนรถ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้ประกาศงดเดินขบวนรถชานเมืองเป็นกรณีชั่วคราว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 นั้น สืบเนื่องจากปัจจุบันมีขบวนรถชานเมืองในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออก และสายกรุงเทพ สุพรรณบุรี ที่มีให้บริการเพียง 12 ขบวนต่อวัน ทำให้มีผู้ใช้บริการหนาแน่น 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บนขบวนรถ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ดังนั้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการโดยสารบนขบวนรถชานเมืองที่หนาแน่นขึ้น และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสาร การรถไฟฯ จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถชานเมือง เป็นการเพิ่มเติม จำนวน 8 ขบวน เริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ขบวนรถชานเมืองที่ 317 (กรุงเทพ-ลพบุรี)

2. ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ขบวนรถชานเมืองที่ 318 (ลพบุรี-กรุงเทพ) ขบวนรถชานเมืองที่ 339 (กรุงเทพ-แก่งคอย) ขบวนรถชานเมืองที่ 340 (แก่งคอย-กรุงเทพ) ขบวนรถชานเมืองที่ 379 (กรุงเทพ-หัวตะเข้) ขบวนรถชานเมืองที่ 380 (หัวตะเข้-กรุงเทพ) ขบวนรถชานเมืองที่ 389 (กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา) ขบวนรถชานเมืองที่ 390 (ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ)

สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานีรถไฟทุกแห่ง