SPCG ทุ่ม 1.02 พันลบ. ลุยโครงการโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น

SPCG ทุ่ม 1.02 พันลบ. ลุยโครงการโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น

"เอสพีซีจี"แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯได้ชำระทุนการพัฒนาโครงการ โซลาร์ฟาร์ม “Ukujima Mega Solar Project” ขนาดกำลังการผลิตรวม 480 เมกะวัตต์ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 งวด (มี.ค.-เม.ย.63) เป็นเงิน 1,020.42 ล้านบาท

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้ชำระทุนการพัฒนาโครงการ โซลาร์ฟาร์ม “Ukujima Mega Solar Project” ขนาดกำลังการผลิตรวม 480 เมกะวัตต์ ณ เกาะ Ukujima เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่นรวมจำนวน 2 งวด (มี.ค.-เม.ย.63) เป็นเงิน 1,020.42 ล้านบาท (3,344,429,567 เยน) โดยแบ่งเป็นการชำระทุนครั้งที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 1,420,242,567 เยน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และจะชำระทุนครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 1,924,187,000 เยน ภายในเดือนเมษายน 2563

ทั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวมีมูลค่าลงทุนรวม 178,758,689,000 เยน หรือราว 54,541.42 ล้านบาท โดยบริษัท SPCG ถือหุ้นสัดส่วน 17.92% หรือมูลค่า 9,000,000,000 เยน และโครงการดังกล่าวมีผู้ร่วมลงทุนได้แก่ Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation