ภูเก็ตพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย

ภูเก็ตพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย

ภูเก็ตพบผู้ป่วยโควิด – 19 เพิ่มอีก 4 ราย เผยเป็นผู้ที่มีประวัติเสี่ยงเกี่ยวข้องกลุ่มบางเทา เคยแสดงอาการป่วยแต่ตรวจไม่เจอเชื้อ

วันที่ 26  เมษายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 25 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 206 ราย  (รายใหม่ 4 ราย) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้  กลับบ้าน 161 ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ราย)  กำลังรักษาพยาบาลอยู่  45 ราย ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 51 ราย

ภูเก็ตพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่  ทั้ง 4 ราย มีรายละเอียดดังนี้   

ลำดับที่ 1  รายที่ 203  หญิงไทย อายุ 23 ปี  อาชีพ ค้าขายที่บ้านในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 161 ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการตรวจหาเชื้อครั้งแรกเมื่อ 9 เมษายน 2563 ให้ผลลบ ได้ถูกกักตัวที่โรงแรมครบ 14 วันแล้ว หลังจากนั้นได้มีการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ผลพบเชื้อ ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย  มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน  

ลำดับที่ 2 รายที่ 204  ชายไทย อายุ 62 ปี  อาชีพคนดูแลมัสยิดแห่งหนึ่งในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 196  อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง   ผู้ป่วยรายนี้พบจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย  มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 15 คน

ลำดับที่ 3 รายที่ 205 ผู้ชายไทย อายุ 57 ปี อาชีพค้าขายที่บ้านในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 196 ผู้ป่วยรายนี้พบจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่  เคยมีอาการป่วยที่เข้าข่ายในช่วงปลายเดือนมีนาคม ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย  มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 9 คน

ลำดับที่ 4  รายที่ 206 ชายไทย อายุ 43 ปี อาชีพครูสอนศาสนาในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 196 อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ผู้ป่วยรายนี้พบจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่  เคยมีอาการป่วยที่เข้าข่ายในช่วงปลายเดือนมีนาคม ปัจจุบันไม่มีอาการ  มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 7 คน

ภูเก็ตพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย

        ทั้งนี้ผู้ป่วยรายนี้ ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวน  ควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข   สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่พบในพื้นที่บางเทา และ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ ผู้ป่วยบางรายที่พบจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่น่าจะมีอาการป่วยในช่วงก่อนหน้านี้และหายป่วยแล้วแต่ยังคงตรวจพบเศษซากของเชื้ออยู่ ส่วนประเด็นที่ผู้ป่วยเคยได้รับ การตรวจหาเชื้อครั้งแรกแต่ไม่พบแล้วมาพบเชื้อในครั้งที่สองนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการ เข้าข่ายสงสัยโรคโควิด -19 หรือผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด-19 ถึงแม้จะตรวจไม่พบเชื้อก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนทั่วไป อยากจะเน้นย้ำเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดศีรษะ ถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์

ภูเก็ตพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย