'มหาดไทย' สั่งทุกจังหวัด ดูแล 'คนตกงาน-ไร้บ้าน'

'มหาดไทย' สั่งทุกจังหวัด ดูแล 'คนตกงาน-ไร้บ้าน'

มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย-คนตกงาน

วันนี้ (26 เม.ย.63) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบ อาทิ คนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัย และคนตกงานที่มาจากจังหวัดอื่นและไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ซึ่งไปรวมตัวกันอยู่ตามที่สาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประสานการดำเนินการกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยและคนตกงานที่มาจากจังหวัดอื่น

โดยให้จัดอาหารให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการคัดกรองโรค และหากพบว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังให้ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือคนตกงานกลับภูมิลำเนา โดยสำรวจข้อมูลและสำรวจปัญหาความต้องการของคนเร่ร่อน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป