'ส.ว.' หนุนรัฐบาล​ออก พ.ร.ก.โอนเงิน ชี้ทำได้ไม่ผิดรธน. เหตุ ม.172 มีบทยกเว้น

'ส.ว.' หนุนรัฐบาล​ออก พ.ร.ก.โอนเงิน ชี้ทำได้ไม่ผิดรธน. เหตุ ม.172 มีบทยกเว้น

“ส.ว.” หนุนรัฐบาล​ออก พ.ร.ก.โอนเงิน ชี้ทำได้ไม่ผิดรธน. เหตุ ม.172 มีบทยกเว้น ไม่ต้องตราเป็น พ.ร.บ.- ไม่ต้องเปิดประชุมร่วมรัฐสภา

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.63  นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แสดงความเห็นสนับสนุนมาตรการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของแต่ละกระทรวง จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้รัฐบาลใช้เพื่อกู้วิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในประเทศไทย รวมถึงการให้สิทธิกระทรวงการคลังกู้เงิน โดยรูปแบบของการออกเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)  เนื่องจากสภาพปัญหาของวิกฤตโควิด-19 นั้น เป็นสถานการณ์ที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ แม้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 140 และ มาตรา 141 จะกำหนดให้งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินต้องทำเป็น พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แต่กรณีของวิกฤตโควิด-19 ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

โดยในชั่วชีวิตไม่เคยมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น จึงเข้าข่ายการตราเป็น พ.ร.ก. ได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 ที่ระบุว่า เพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์ จะทรงตราพระราชกําหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ กำหนดไว้ และมาตราดังกล่าวให้สิทธิคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

นายคำนูณ กล่าวด้วยว่าส่วนกรณีที่อาจมีผู้เห็นต่างว่า การโอนงบประมาณต้องทำเป็น พ.ร.บ.ตามรัฐธรรมนูญกำหนด และเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างกฎหมาย โดยใช้วิธีพิจารณาแบบ 3 วาระรวดได้นั้น ตนมองว่ามาตรา 172 เป็นบทบัญญัติให้ยกเว้นได้ เพราะเข้าเงื่อนไข คือ เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้การเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณานั้นช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 อาจไม่เหมาะสม เพราะต้องมีผู้ร่วมประชุมเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน

"งบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับ ตามกฎหมายงบปี 63 ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เห็นได้จากการขอรับบริจาคเงินจากโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนั้นผมเห็นว่า สมควรออกกฎหมายโอนงบประมาณได้ หากตัดงบจากทุกหน่วยงาน จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ จะได้เงิน 3.3 แสนล้านบาท หากตัด 20 เปอร์เซ็นต์ จะได้ 6.6 แสนล้านบาท และหากตัด 30 เปอร์เซ็นต์จะได้ 1 ล้านล้านบาท แต่หากการโอนงบประมาณยังมีเงินไม่พอ ผมขอเสนอให้ ใช้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ทั้งนี้ผมสนับสนุนให้รัฐบาลใช้กฎหมายโอนเงินก่อน เป็นอันดับแรก” นายคำนูณ ระบุ​