เตรียมเปิดตัวศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 จ.สงขลา

เตรียมเปิดตัวศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 จ.สงขลา

เตรียมเปิดตัวศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 จ.สงขลา ใช้พื้นที่สวนป๋าเปรม โดย มอบหมายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.อ. เป็นแกนในการดำเนินการ

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63 รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลายนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า วันที่ 2 เม.ย.63 จะเปิดตัวศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 (Covid-19) จ.สงขลา โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลากับจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้กำหนดให้ ณ ศูนย์บ่มเพาะคนดีเป็นพื้นที่สำหรับพักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 โดยให้โรงพยาบาลม.อ.เป็นแกนดำเนินการ

สำหรับศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 (Covid-19) จ.สงขลา ตั้งแต่อยู่บริเวณด้านหลัง ภายในสวนประวัติศาศตร์พลเอก เปรม ตินสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ซึ่งมีอาคารสถานที่พร้อมอยู่แล้ว เป็นสถานที่รองรับสำหรับคนไข้ที่อาการดีขึ้นแล้วและจะกลับบ้านได้แล้ว แต่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ให้มาเข้าอยู่ที่นี่สักประมาณ 14-21 วัน ก่อนอนุญาตให้กลับบ้านได้

สำหรับศักยภาพของรองรับผู้ป่วยพักฟื้นของศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 (Covid-19) จ.สงขลาสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 52 คนและหากมีจำนวนคนไข้มากก็สามารถขยายได้ถึง 80 คน