แบงก์กรุงเทพ แจ้ง โมบายแบงกิ้ง-เอทีเอ็ม ขัดข้องชั่วคราว สั่งเร่งแก้ ให้กลับมาใช้งานปกติโดยเร็ว

แบงก์กรุงเทพ แจ้ง โมบายแบงกิ้ง-เอทีเอ็ม ขัดข้องชั่วคราว สั่งเร่งแก้ ให้กลับมาใช้งานปกติโดยเร็ว

ธนาคารกรุงเทพ รับระบบบัวหลวงเอ็มแบงกิ้ง และเอทีเอ็ม บางจุด ระบบขัดข้อง รับเร่งดำเนินการแก้ระบบโดยเร็ว เพื่อให้ระบบกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ

    ตามที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งว่าบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอทีเอ็ม(เฉพาะพื้นกรุงเทพ และปริมณฑล) ประสบปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว หรือการทำงานล่าช้า ผ่านทางเว็บไซต์https://www.bangkokbank.com ไปก่อนหน้านี้นั้น  ธนาคารได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยขณะนี้ บริการบัวหลวง เอทีเอ็ม สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

    นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงว่า ธนาคารรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และได้แจ้งประกาศผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.bangkokbank.com  ของธนาคารทันที และขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นดังกล่าว

   ทั้งนี้ ขณะนี้ บริการบัวหลวง เอทีเอ็ม สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว โดยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาใช้งานเป็นปกติได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งธนาคารจะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีเมื่อการให้บริการกลับสู่ภาวะปกติ

   สำหรับรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นและดำเนินการไม่สมบูรณ์ ธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบและอัพเดทรายการธุรกรรมลักษณะดังกล่าวให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอย่างเร่งด่วนตามลำดับต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายการธุรกรรมของลูกค้าจะได้รับการดูแลและดำเนินการอย่างถูกต้องเรียบร้อย

   ทั้งนี้ ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า สาขาธนาคาร และบริการอื่นๆ ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยในกรณีเร่งด่วนลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ 0 2645 5555 

ธนาคารจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยเป็นอย่างสูงมา โอกาสนี้