ปราจีนบุรี สั่งปิด 'ร้านสะดวกซื้อ-ร้านค้าปลีก' 5 ทุ่มถึงตี 5 สกัดไวรัสโควิด-19

ปราจีนบุรี สั่งปิด 'ร้านสะดวกซื้อ-ร้านค้าปลีก' 5 ทุ่มถึงตี 5 สกัดไวรัสโควิด-19

ผู้ว่าฯ ปราจีน สั่งปิด "ร้านสะดวกซื้อ-ร้าค้าปลีก" เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 5 ทุ่มถึงตี 5 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ได้ลงนามในคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง "สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติม"

โดยคำสั่ง ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ มีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทําให้จําเป็นต้องกําหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน จึงให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ดังนี้

1.ให้ปิดร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าปลีกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น 7-eleven, mini BigC, family mart, Lotus express, 108 shop เป็นต้น ระหว่างเวลา 23.00 น. - 05.00 น. เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563

2.ให้ปิดห้างสรรพสินค้าบางส่วน ให้ขายได้เฉพาะ แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกร้านขายยา แผนกอาหาร แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจําเป็นต่อการดํารงชีพ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารและด้านวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นนานช้าไปจะก่อให้เกิด ผลเสียหายร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ผู้ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ปราจีนบุรี สั่งปิด 'ร้านสะดวกซื้อ-ร้านค้าปลีก' 5 ทุ่มถึงตี 5 สกัดไวรัสโควิด-19

ปราจีนบุรี สั่งปิด 'ร้านสะดวกซื้อ-ร้านค้าปลีก' 5 ทุ่มถึงตี 5 สกัดไวรัสโควิด-19