ผลตรวจนักโทษเสี่ยง ไม่มีใครติดเชื้อโควิด-19

ผลตรวจนักโทษเสี่ยง ไม่มีใครติดเชื้อโควิด-19

"ราชทัณฑ์" ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ส่งตรวจกลุ่มเสี่ยงทุกเรือนจำ ผลเป็นลบไม่มีนักโทษติดเชื้อเพิ่ม ยอดสะสมคงที่ 2 ราย ยังเฝ้าระวังแยกกักตัวเข้ม 14 วัน

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.63 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ควิด-19 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ ประจำวันที่ 30 มี.ค.63 มีข้อเท็จจริงดังนี้

1 กรณีเรือนจำกลางราชบุรี ที่มีผู้ต้องขังชายติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย นั้น ปัจจุบันได้รับการรักษาตัว ที่โรงพยาบาลราชบุรี สำหรับผลการตรวจพิสูจน์ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ที่ใกล้ชิดผู้ต้องขังติดเชื้อรายดังกล่าว ยืนยันผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อโควิด-19 ทั้ง 82 ราย 2 กรณีเรือนจำกลางลพบุรี เรือนจำจังหวัดชัยนาท เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เรือนจำกลางนครราชสีมา เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน และเรือนจำพิเศษธนบุรี ได้รายงานว่ามีผู้ต้องขัง ที่เข้าข่ายต้องสงสัยแห่งละ 1 ราย นั้น เบื้องต้นได้ส่งผู้ต้องขังที่เข้าข่ายต้องสงสัยเข้ารับการตรวจโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อโควิด-19 ทุกราย ทั้งนี้ ได้จัดห้องแยกกักขังออกจากผู้ต้องขังทั่วไป เพื่อเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวอีกว่า สรุปสถานการณ์ในวันนี้ ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม มียอดสะสมผู้ติดเชื้อ 2 ราย กรมราชทัณฑ์จะได้ติดตามสถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ต้องขังในทุกเรือนจำอย่างใกล้ชิดทุกวัน เพื่อจำกัดจำนวนผู้ต้องขังที่อยู่ในภาวะเสียง และติดโรคระบาดนี้ให้น้อยที่สุด โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค รวมทั้งสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลแม่ข่ายต่างๆ อย่างใกล้ชิด