เงียบมากเช้านี้! ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขณะมีเลือดสำรองไม่พอ

เงียบมากเช้านี้! ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขณะมีเลือดสำรองไม่พอ

พิษโควิดคนไม่ออกจากบ้าน เงียบมากเช้านี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขณะมีเลือดสำรองไม่พอ

บรรยากาศที่ศูนย์บริการโลหิตในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ค่อนข้างเงียบเหงามีผลกระทบจากการระบาด COVID-19 ทำให้ประชาชนไม่ออกจากบ้าน

โดยทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วอนคนไทยต้องช่วยกันบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ ชี้สถานการณ์การระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง

จนถึงขณะนี้อยู่ในภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอ พร้อมประกาศเป็นแกนกลางสร้างมาตรการเข้มเป็นสถานที่สะอาดปลอด COVID-19 สร้างความมั่นใจความปลอดภัยทั้งผู้บริจาคโลหิต และการส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยไปยังผู้ป่วยทั่วประเทศ

เงียบมากเช้านี้! ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขณะมีเลือดสำรองไม่พอ

เงียบมากเช้านี้! ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขณะมีเลือดสำรองไม่พอ

เงียบมากเช้านี้! ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขณะมีเลือดสำรองไม่พอ

เงียบมากเช้านี้! ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขณะมีเลือดสำรองไม่พอ

เงียบมากเช้านี้! ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขณะมีเลือดสำรองไม่พอ

เงียบมากเช้านี้! ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขณะมีเลือดสำรองไม่พอ

เงียบมากเช้านี้! ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขณะมีเลือดสำรองไม่พอ

เงียบมากเช้านี้! ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขณะมีเลือดสำรองไม่พอ

เงียบมากเช้านี้! ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขณะมีเลือดสำรองไม่พอ